Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

30

Swedavias försök att klassa Bromma som ''storflygplats'' avslås av Transportstyrelsen

03 September 2011

Transportstyrelsen har under sommaren avslagit en ansökan från flygplatsdirektör Kjell-Åke Westin Bromma-Stockholm Airport att klassa upp Bromma flygplats bansystem från referenskod 2C till referenskod 3C. Ett positivt beslut från Transportstyrelsen hade inneburit fritt fram för Swedavia att ta in stora luftfartyg till Bromma flygplats.

Beslutet är uppseendeväckande eftersom Swedavia inlämnat handlingar till Transportstyrelsen där man påstår att flygplatsen uppfyller regelverken för referenskod 3C. En oberoende granskning av sakförhållandena från Transportstyrelsen har dock visat att så inte är fallet. 

Om Bromma flygplats hade tilldelats kod 3C hade kraven på hinderfrihet längs huvudbanan blivit 150 meter vilket skulle ha inkräktat på nuvarande uppställningsplatser längs gamla charterhallen samt tillgängligt område för affärsflyget på Lintasidan (se ritning i PDF uppe till höger). 

Swedavias uppsägningar under våren 2011 av affärsflyget från Bromma torde ha sin bakgrund i flygplatsens vilja att klassa om flygplatsen till kod 3C. Transportstyrelsens beslut innebär att de ytor som Swedavia påstått sig behöva nu inte torde behövas. Om detta får någon betydelse för affärsflygets framtid på Bromma flygplats är oklart. 

Beslutet torde vara ett hårt slag mot Malmö Aviation deras nybeställda flygplan av typ CJ100/300 torde kräva bansystem med referenskod 3C.

En flygplats tilldelas referenskoder för dess bansystem. Av Transportstyrelsens författningssamling 2010:132 framgår att den första kodsiffran anger luftfartygs referensbanlängd. Kod 1= < 800 meter, 2=800-<1200 meter, 3=1200-<1800 meter. Kodbokstaven anger flygplanets vingspännvidd och yttre spårvidd för huvudlandningsställ. Kod A= < 15 m/<4,5 m, B=15-<24m/4,5<6m och C=24-36m/6-<9m. Referenskoden för en flygplats bansystem anges i flygplatsens certifikat. 

Om ett luftfartyg kan använda en flygplats med en viss referenskod för bansystem kan således variera beroende på hur flygplanet är lastat. Referensbanlängden kan således bli kortare om maximal landningsvikt reduceras varvid i sin tur stallfarten/fart över bantröskeln sjunker.

Av Transportstyrelsens beslut kan utläsas att Bromma flygplats utan tillstånd överskridit det maximala antalet rörelser (250 st/år) för luftfartyg som kräver bankod 3C enligt gällande övergångsbestämmelser som upphör den 31 december 2013.

Transportstyrelsen beslut samt Swedavias ansökan kan laddas ned från PDF i det övre högra hörnet.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map