Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

2

Hjelmco Oil begär medling hos Arrendenämnden

09 May 2011

Med anledning av Swedavia AB:s uppsägning för avflyttning av affärsflyget från Bromma Flygplats har Hjelmco begärt medling i sitt ärende hos Arrendenämnden i Stockholm. Swedavias uppsägningar berör drygt 35 bolag. Hjelmco Oil är uppsagd i egenskap av arrendator av mark för flygdrivmedelshantering på flygplatsen. Utan detta markarrende kan Hjelmco inte tillhandahålla flygbränsle på flygplatsen. 

Hjelmco:s inlaga framgår av PDF i övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map