Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

23

Telefonnummer till Hjelmco

03 April 2018

Hjelmco har följande telefonnummer:
 
Distributionsansvarig:
Fredrik direkt 0707-919800
Tankbilen direkt: 0707-919807
 
Terminal: Sjömansgatan 8, 721 32 Västerås
Ordertelefon Västerås: 021-123176
Fax Västerås: 021-184620
 
Huvudkontor: Runskogsvägen 4 B, 192 48 Sollentuna
Sollentuna: 08-6269386
Lars Hjelmberg mobiltelefon: 070-6969386

 
Sommarkontor tel/fax Ängelholm 0431-452338
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map