Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Rotax varnar för 100 LL användning

19 April 2008

Använder Du AVGAS 100 LL till Din Rotax motor?
Detta är ett säkert sätt att minska gångtiden
mellan motors tidsbundna översyner.
 
I en nyligen publicerad serviceinstruktion varnar
Rotax för risken med att blyföroreningar fastnar
i motorns turbo. Detta kan orsaka att turbon hänger sig
eller att "wastegate" inte fungerar som avsett.
 
Det är sedan tidigare känt och varnat för att blyet
från AVGAS 100 LL resulterar i skador hos ventiler/ventilsäten och Rotaxmotorns ventilmekanism.
 
För att undvika dessa problem flyger
den kloke på Hjelmco:s blyfria  AVGAS 91/96 UL. 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map