Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Avblend kan rädda Din kamaxel Här gick bränsletjuvarna bet

27 April 2001

Din kamaxel lever farligt om Du gör långa uppehåll mellan flygningarna.
Avblend, en FAA-godkänd oljetillsats kan skydda Dig.
 
Här gick bränsletjuvarna bet. Vatten i flygbränslet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map