Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Felaktigt inställda förgasare

26 March 1996

Vissa flygplansmotorer vill inte varva upp under kalla
vinterdagar.
Detta kan bero på felaktiga förgasare som "magrar" utan
att man vet om det.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map