Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Lagring av multigradeoljor

11 March 1993

Köp inte hem för mycket flygmotorolja som blir stående.
Skiktning kan inträffa varvid oljefatspumpen endast suger
upp de tunga oljeämnena från botten.
Motorn kan skära.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map