Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

11

Kan flygbensin bli för gammal

05 June 1992

Flygbensin har en mycket god lagringsbeständighet.
Bränsletanken bör dock rengöras regelbundet inne i för att
motverka kontamination.
Cisternen bör också rengöras/målas utanpå så att solinstrålningen
reflekteras. Vit- eller silverfärg bör användas.
 
 
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map