Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Privat transport av flygbränsle på allmän väg.

12 October 2020

Det är ganska vanligt att privat transportera flygbränsle  i jeep-dunkar eller större förpackningar. En privatperson som inte har särskild behörighet för transport av farligt gods får ändå transportera upp till 300 liter bensin i en personbil utan särskilt tillstånd.

Största förpackningsenhet är 60 liter. Se särskild artikel i PDF-dokument uppe i högra hörnet.


MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har i oktober 2020 ytterligare förtydligat regelverket. Vi hänvisar till  https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/undantag-och-lattnader/privatpersoner-som-transporterar-farligt-gods/ heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map