Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Uppställning på Bromma flygplats vid tankning hos Hjelmco

25 March 2024

Vid Hjelmco:s tankstation på Brommas östra platta finns en streckad röd markering. Detta betyder att vid tankning så skall flygplan placeras innanför den röda linjen och åt tankstationen.

Orsaken är att hinderfrihet skall erhållas mot in/ut taxande flygplan som följer målad heldragen gul taxilinje.

Om ett luftfartyg på grund av storlek behöver placeras helt eller delvis utanför den streckade röda linjen skall tillstånd erhållas från flygtrafikledningen på Bromma.

Nedanstående bild visar tankstationen och den markerade streckade  röda linjen.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map