Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

5

Prisförändringar per den 1 februari 2023

01 February 2023

Per den 1 februari 2023 höjer vi våra priser på AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96UL® båda med 90 öre/liter. JET-A1 är oförändrad.

Orsaken är höjda världsmarknadspriser.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map