Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

19

Rea på flygmotorolja - utgående förpackningar

29 October 2022

Hjelmco rear ut Total inkörningsolja 100 för 500 kr inkl.moms kartong  om 18x1 liter. Vi har  7 kartonger i  lager i Västerås.

Förpackningsstorleken 18 x1 liter har utgått och oljan är tillverkad våren 2019 och förpackningarna är obrutna. 

Vi rear även ut Total olja XPD100 ( standard olja som har additiv för att användas med blyfri bensin) för 1000 kr inkl. moms/kartong om 18 x 1 liter. Även här har förpackningsstorleken 18 x1 liter utgått och oljan är tillverkad år 2020. Förpackningarna är obrutna. 

Vi har 2 kartonger i lager i Västerås.

Intresserade ombedes kontakta vårt orderkontor i Västerås 021-123176.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map