Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

Röj undan torrt gräs mm som kan brinna

28 July 2018

Uppdaterad den 28 juli

I dessa dystra dagar med omfattande skogsbränder är det viktigt att fundera på hur man skyddar egen verksamhet. Flera cisterner på flygfält kan vara placerade nära material som kan brinna såsom ex.vis träd och torrt gräs.

Det är ovanligt att en cistern börjar brinna av den anledningen att cisterner är utrustade med funktioner just för att undvika att en brand startar vid dessa. Vanligare är att en utifrån kommande brand närmar sig cisternen och orsakar en cisternbrand.

Tag därför tillfället i akt och rensa bort torrt gräs, kvistar, ev. ta ned träd i anslutning till bränslecistern för att minimera risk för cisternbrand.

Se också till att färdvägen för vår tankbil till/från och runt om cistern har extrakort gräs om färdvägen inte är asfalterad. Ett hett avgasrör/ ljuddämpare från tankbilen kan enkelt sätta fyr på torrt gräs.

Bilden visar på en idyllisk plats där om gräset runt om var snustorrt skulle kunna utgöra en stor fara för en cistern brand.

Klarar Din cistern brand från torrt gräs ?

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map