Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

25

On-line utbildning: Drivmedelsföreståndare

22 April 2016

Enligt lagen om brandfarliga varor skall flygdrivmedelsanläggning har brandskyddsansvarig föreståndare.

Nu finns utbildning till föreståndare att genomföra på nätet och till ett mycket facilt pris.

Kontakta Morab AB och Tord Börjesson 070-7640679 för ytterligare information.

Se även information i PDF högst uppe till höger.

Refererande blanketter återinns på Morabs hemsida 

Länk till Morabs hemsida.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map