Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

15

Vad är skillnaden mellan bilbensin och flygbensin?

20 August 2015

Hjelmco Oil får ofta frågan - Vad skiljer bilbensin (MOGAS) från flygbensin (AVGAS)?

Tag del av informationen i PDF högst uppe i högra hörnet som är en sammanfattning från en presentation av Hjelmco vid 2015 års Kräftsväng i Siljansnäs.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map