Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

05 August 2018

Säkerhetsdatabladen har uppdaterats.


EU:s regelverk föreskriver att standardiserade picto-gram som beskriver farorna med ett lagrat bränslet är införda på samtliga drivmedelsanläggningar. Se exempel   Hjelmco Avgas 91/96


Under en övergångstid har det varit tillåtet att använda pictogram av äldre typ.
Av denna anledning måste även säkerhetsdatablad bli uppdaterade. 
Nya säkerhetsdatablad för Hjelmco:s produkter återfinns enligt följande:
AVGAS 91/96 UL Downloads 91/96 UL
AVGAS 100 LL Downloads 100 LL

För den som driver kommersiell verksamhet (ex.vis flygskola) skall verksamhetsutövare säkerställa att samtliga brukare har delgivits information om de faror som kan finnas med hanterade bränslen.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map