Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

30

Kontrollera funktion av vattenseparerande tratt

23 August 2014

Under de senaste 15 åren har Hjelmco tillhandahållit en plåttratt som skall separerara vatten och smuts. Tratten har varit mycket omtyckt bland sjöflygare. Tratten består av två delar - en vattenseparerande kassett klädd med ett nät av fosforsiden och en smutsseparerande i form av ett vanligt metallnät.

Helt nyligen har vi fått information om att vissa av dessa trattar inkl. helt fabriksnya verkar sakna den vattenseparerande funktionen. Hjelmco har tagit kontakt med den tyske tillverkaren och meddelat problemet.

I avvaktan på klargörande uppmanas samtliga kunder som köpt denna tratt från Hjelmco att kontrollera dess funktion. Kontrollen görs enkelt genom att hälla en kopp vanligt vatten i en hink som redan har flygbensin i sig. Vattnet skall därvid lägga sig på botten av hinken. Häll sedan över hinkens innehåll till en annan hink (nr 2) via plåttratten. Plåttratten skall då samla upp vattnet och den rena bensinen skall rinna rakt igenom. Inget vatten skall återfinnas i hink nr 2. Glöm inte att hälla ut det vatten som samlats i den vattenseparerande kassetten. Plåttratten är inte rostfri.

För bild på aktuellt filter se PDF i övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map