Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Flyger Din maskin för lite?

17 October 2009

När hösten gör sitt intåg tillsammans med IMC, dåligt väder, dimma och låga moln händer det att flygmaskinen tar stryk. Av naturliga skäl flygs det inte och i avvaktan på bättre väder får flygplanet stå.

När det flygs mindre uppkommer risk för korrosion i flygplansmotorn.

AVBLEND som tillhandahålles av Hjelmco Oil är godkänt  av FAA som oljetillsats och förhindrar rost och korrosion.

AVBLEND tillhandahålles i en plåtburk som räcker för en flygplansmotor med en oljesump på 8 quarts. AVBLEND tillsättes motoroljan i samband med oljebyte.

Priset är f.n. 250:-- kr inkl. moms/burk.

Tag del av informationen om AVBLEND.

Det kan spara Dig mycket pengar!

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map