Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

Reinfeldts flygplan tvingar bort affärsflyg från Bromma.

18 September 2013

När Statsflyget skall omlokaliseras inom Bromma flygplats drabbas oförskyllt affärsflyg som bedrivs av små och medelstora företag enligt en pressrelease från AOPA-Sweden. 

Swedavia AB, statens egen miljardkoncern som driver flygplatsen och med en styrelse som utses av regeringen vräker affärsflyg för att ge plats åt kungahusets och regeringens egna behov.

Enligt Lennart Persson, ordförande i affärsflygorga- nisationen AOPA-Sweden sker tilldelningen av mark till statsluftfartygen på bekostnad av affärsflyget i strid med gällande svensk lag. Lagen föreskriver nämligen att i de fall det förekommer markbrist och inskränkningar skall göras för verksamhet på en flygplats åligger det flygplatsbolaget, i det här fallet Swedavia, att först försöka jämka de olika aktörernas behov. Om någon part blir missnöjd åligger det flygplatsbolaget att dokumentera detta i utredning och förelägga ärendet för Transportstyrelsen för beslut. Om Transportstyrelsen beslutar om inskränkningar skall styrelsen inför sitt beslut söka godkännande av EU-kommissionen i Bryssel.

Att inskränka på medborgarnas användning av offentlig infrastruktur är mycket allvarligt säger Lennart Persson.

”I det här fallet är det som om Stockholms stad  som ägebroar mellan norra och södra Stockholm skulle besluta om att fordon enbart tillhöriga regeringen och kungen skulle få använda dessa. Vanligt folk skulle istället exempelvis hänvisas till en bro på vägen mellan Enköping och Strängnäs för att kunna korsa Mälaren.”

Den kompletta pressreleasen återfinns på  http://www.mynewsdesk.com/se/aopa-sweden-2/pressreleases/reinfeldts-flygplan-tvingar-bort-affaersflyg-paa-bromma-bryter-mot-svensk-lag-906647 

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map