Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

15

Trafikverket säger: Det är inte rationellt att Brommas reguljära trafik expanderar.

18 August 2013

Enligt en nyutkommen rapport från Trafikverket (2013-107) anser verket att det inte är rationellt sett ur samhällets perspektiv att expandera den reguljära trafiken på Bromma flygplats.

Av rapportens sida 13 framgår att samtlig reguljär trafik från Bromma flygplats ryms inom befintlig kapacitet på Arlanda flygplats. Omfattningen av Brommas reguljära trafik år 2013 understiger den volymminskning som Arlanda haft sedan år 2000. Därtill har Arlanda sedan år 2000 erhållit en tredje rullbana.

Trafikverket anger vidare på sidan 15 att Brommas totala passagerarmängd av miljöskäl inte bör överskrida 2,5 miljoner passagerare år 2030. Därvid skulle någon dyrbar expansion av flygplatsen ej erfordras.

Rapporten återfinns som PDF högst upp till höger.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map