Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

21

Faktura krav vid försäljning av flygbensin

23 February 2009

Skatteverket har i anvisning uttalat att den som säljer flygbensin eller flygfotogen skall ställa ut faktura.

Det är inte helt ovanligt att den som säljer flygbränslen tillämpar förenklade rutiner vid leverans av flygbränsle. Detta kan exempelvis gälla vid flygdagar, fly-in etc då flera flygplan stått i kö för att få bränsle och ett enkelt kvitto utgör bevis på att bränsle levererats och blivit betalt.

Skatteverket har även i sin anvisning uttalat vilka uppgifter som skall återfinnas i en faktura.

Skatteverkets anvisning skall ses mot den bakgrunden att en faktura på flygbensin utgör underlag för att begära och styrka återbetalning av skatt vid annan flygning än s.k. privat nöjesflygning.

En länk till Skatteverkets anvisningar återfinns uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map