Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

relimg

Prissänkningar per den 1/2 2009

26 January 2009

En stabilisering i de internationella oljepriserna och en förstärkning av den svenska kronan gentemot USA-dollarn medger att vi kan sänka våra bränslepriser den 1 februari 2009 enligt följande:

 

AVGAS 91/96UL :     prissänkning med 1:00 kr/liter

AVGAS 100 LL :       prissänkning med 1:00 kr/liter

JET-A1:                  prissänkning med 2:00 kr/liter.

 

Ny prislista  har per post distribuerats till Hjelmco:s kunder.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map