Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

17

Hjelmco kvar på Bromma minst till den 31 dec. 2012

01 December 2011

Under dagen har medling mellan Hjelmco Oil och Swedavia förevarit hos Arrendenämnden i Stockholm.

Parterna, Hjelmco Oil och Swedavia AB har därvid kommit överens om att Hjelmco med sin drivmedelsverksamhet kvarbliver på Bromma flygplats minst till den 31 dec. 2012. 

Inom närtid skall parterna söka utarbeta en plan för rotation av placeringen av Hjelmco:s verksamhet inom flygplatsområdet så att drivmedelsverksamheten kan fortgå utan avbrott under den tid som omfattande ombyggnad kommer att ske av flygplatsen.

Detta innebär för Hjelmco:s kunder och Bromma flygplats att tillgången på AVGAS är säkrad minst till den 31 dec 2012.

Det är bedömt att "nya Bromma flygplats" har blivit färdigställd till år 2017.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map