Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

15

Otillåten trafik får återigen trafikera Bromma flygplats

30 November 2011

Nedanstående är hämtat från Transportstyrelsens hemsida

Beslut om undantag för trafik på Stockholm Bromma flygplats fattat

Transportstyrelsen har beslutat att acceptera begränsad trafik på Stockholm Bromma flygplats med vissa flygplanstyper som avviker från flygplatsens tillstånd. Undantagen gäller flygplanstyperna BAe ATP, Embraer 170 och Embraer 190 samt Gulfstream 4 och Gulfstream 550. Beslutet innehåller ett antal villkor som ska uppfyllas för att beslutet ska vara giltigt och bygger på en omfattande riskanalys.

Stockholm Bromma flygplats ansökan om undantag för viss begränsad trafik har nu avgjorts av Transportstyrelsen. Flygplatsen har redovisat hur stora avvikelser från gällande regler det rör sig om efter att ett antal åtgärder genomförts. Stockholm Bromma har också lämnat en riskanalys som är upprättad tillsammans med berörda flygoperatörer. I riskanalysen redovisas ett antal åtgärder som omhändertar riskerna och därmed kompenserar för avvikelsen. Det rör sig bland annat om åtgärder som flygoperatören vidtar i samband med start- och landning på flygplatsen. Flygplatsen noterar i ansökan att flygsäkerheten är omhändertagen genom de angivna åtgärderna.

Transportstyrelsen har granskat ansökan och riskanalysen och delar flygplatsens riskvärdering. Vi har därför med utgångspunkt från flygplatsens redovisning beslutat att acceptera undantag för begränsad trafik med följande flygplanstyper:

  • BAe ATP (som opereras av NextJet)
  • Embraer 170 och Embraer 190 (som opereras av FinnAir)
  • Gulfstream 4 och Gulfstream 550 (som opereras av Försvarsmakten)

Beslutet innehåller ett antal villkor som ska uppfyllas för att beslutet ska vara giltigt, bland annat att samtliga riskreducerande åtgärder alltid genomförs i samband med start- och landning.

Beslutet är giltigt till och med 31 december 2019.

Berörda operatörers riskutredningar och beslutet i sin helhet kan laddas ned från det övre högra hörnet.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Beslut-om-undantag-for-trafik-pa-Stockholm-Bromma-flygplats-fattat/

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map