Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Prishöjning flygmotoroljor från Shell

04 October 2008

Per den 1 november 2008 höjer Shell genomgående sina priser på smörjoljor med 3,20 kr/liter + moms, dvs 4,00 kr/liter enligt kundbrev daterat den 29 september 2008.

Våra ökade inköpskostnader kommer tyvärr att reflekteras i våra priser ut till kund från detta datum.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map