Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

26

Fortsatt tillväxt för Hjelmco 91/96 UL på bekostnad av 100 LL

17 July 2011

Statistik för första halvåret 2011 visar på en fortsatt tillväxt i förbrukningen av Hjelmco:s oblyade flygbensin 91/96 UL samtidigt som förbrukningen av AVGAS 100 LL kraftigt minskar.

Utvecklingen som pågått under en längre tid indikerar att förbrukningen av 100 LL som traditionsenligt skett inom den kommersiella sektorn och inom 2-motorvärlden är på väg att långsamt förtvina. För Hjelmco:s del har AVGAS 100 LL försäljningen mer än halverats från sina toppår.

Inom den icke kommersiella världen och där främst flygklubbarna sker en övergång till ultralätta flygplan med främst Rotaxmotorer. Dessa flygplan drar mindre bränsle än traditionella Piper och Cessna flygplan men verkar samtidigt flygas mer aktivt på grund av sin vanligen lägre flygkostnad.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map