Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

7

Hjelmco Oil sägs upp från Bromma Flygplats efter 30 års verksamhet. Anger platsbrist som orsak.

08 March 2011

Statliga Swedavia AB som ansvarar för statens drift av Sveriges nationella utbud av flygplatser har i skrivelse meddelat Hjelmco Oil AB att dess verksamhet skall upphöra på Bromma Flygplats per den 31 december 2011.

Orsaken till att Hjelmco:s verksamhet skall upphöra är att Swedavia AB själva önskar disponera den mark som Hjelmco sedan c:a 30 år tillbaka arrenderar på flygplatsen och att Swedavia påstår att ingen annan mark finns att tillgå på flygplatsen för Hjelmco:s verksamhet.
Genom att Swedavia AB vill att Hjelmco:s verksamhet skall upphöra förlorar flygplatsen den bränsleleverantör som har särskild inriktning på att försörja affärsflyget. Eftersom Hjelmco också är den ende leverantören som f.n. kan tillhandahålla blyfri flygbensin kommer detta inte att kunna erbjudas på flygplatsen i fortsättningen.
Swedavia AB:s uppsägning är i linje med den massuppsäg- ning som i övrigt sker av Swedavia AB:s kunder på Bromma Flygplats och där Swedavia AB önskar rensa flygplatsen från Brommabaserat affärsflyg något som är i strid med gällande upplåtelseavtal avseende Bromma Flygplatsområde mellan Stockholms Stad och Staten.

Swedavia AB leds av VD Torborg Chetkovich. 
Styrelseordförande är Landshövding Ingemar Skogö.
Övriga styrelserepresentanter i Swedavia AB är
Karin Apelman generaldirektör Exportkreditnämnden
Lars Backemar, Backemar Consultning AB
Anders Ehrling, VD Scandic
Anna Elgh, konsult Supply Chain Management
Adine Grate Axén, direktör
Hans Jeppson, konsult
Kristopher Onajin, Statens reprensentant i styrelsen.
Lottie Swedenstedt, styrelseledamot
Robert Olsson, facklig representant ST
Lars Andersson, facklig representant SEKO

Styrelserepresentanterna är utsedda av Sveriges regering.
 
Swedavia AB:s affärsidé är enligt deras egen hemsida
att skapa "mervärde för sina kunder".

Swedavia AB:s uppsägningar framgår av PDF högst uppe till höger.

 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map