Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

25

Uthämtning av smörjolja hos Stockholms Flygklubb på Bromma flygplats

01 October 2013

Uppdatering per 1 okt 2013:
Swedavia AB har dragit in passerkorten för all personal från Stockholms Flygklubb med anledning av en arrendetvist mellan flygklubben och Swedavia AB.
Med anledning av detta finns tyvärr ingen möjlighet tills vidare att hämta smörjolja från Hjelmco Oil på Bromma Flygplats enligt vad som anges nedan.
Utlämning av Hjelmco Oil:s smörjolja hos Stockholms Flygklubb har skett utan avbrott sedan juni månad 1995 och Hjelmco Oil är det enda bränslebolaget som tillhandahållit smörjolja till kolvmotorer på flygplatsen under de senaste 5-10 åren.

Swedavias agerande synes vara i strid med lag 2000:150.


2010-05-19
Du som är Hjelmcokund på Bromma flygplatser kan hämta ut olja hos Stockholms Flygklubb på Bromma flygplats.
Närmare upplysningar återfinns i PDF dokumentet uppe till höger.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map