Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

24

Har affärsflyget några rättigheter i Sverige?

02 March 2011

Swedavias aviserade vräkningar av i princip allt Brommabaserat affärsflyg drabbar även Hjelmco Oil. Hjelmco:s arrenden för drivmedeldepå samt hangar för flygplan är också uppsagda. 

Med anledning av Swedavia AB:s agerande har Hjelmco ställt ett antal frågor till Transportstyrelsens luftfartsenhet och begärt skyndsamt svar.
Frågorna avser principer om hur ett monopolföretag får agera när det gäller samhällsviktig infrastruktur. Äger Swedavia AB överhuvudtaget rätt att selektera och vraka bland sina kunder för att maximera sin lönsamhet?
Om svaret är ja -- och det handlar om exempelvis privat finansierade broar och vägar - får den private infrastrukturhållaren då exempelvis välja bort privatbilister för att i stället gynna den tunga trafiken?
Läs Hjelmco:s skrivelse som kan laddas ned från det övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map