Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

19

Flygbränsle till motorseglare och ultralätta flygplan

19 May 1994

Vilket bränsle skall motorseglare med exempelvis Limbach motor och ultralätta flygplan använda?
Flygbensin och bilbensin räknar oktantal på olika sätt
Varning för blyersättningsmedel i flygbränslen.
Korrosionsrisk.
Risk för att två-taktsmotorer skär.
 

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map