Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

29

Jet-A1 en produkt i Hjelmco:s sortiment

15 October 2011

Hjelmco:s Jet-A1 är ett bränsle för turbinmotorer flygplan och är tillverkat enligt och uppfyller USA standarden ASTM D1655.
Produktens säkerhetsdatablad kan laddas ned från https://www.hjelmco.com/upl/files/62097.pdf
Produktetiketter enligt den nya CLP-förordningen (EG 1272-2008 Classification/Labelling/Packaging) finnes och kan beställas från Hjelmco i Sollentuna tel 08-6269386. Etikett som är självhäftande finns i två storlekar en mindre att fästas vid påfyllningsstudsen och en större att fästas på själva bränslecisternen. 
Etikettens utseende framgår av följande länk  https://www.hjelmco.com/pages.asp?r_id=103237
Hjelmco distribuerar Jet-A1 antingen i separat släpkärra om c:a 16000 liter alternativt i särskilt avskiljt fack om 7000 liter i släpvagn som dellast med egen pump, slang och mätare.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map