Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

11

04 February 2011

Den som tillhandahåller miljöfarliga produkter skall konti- nuerligt tillhandahålla information om säker hantering av dessa produkter till sina kunder i form av säkerhetsdatablad. 

Inom EU har man beslutat om att säkerhetsdatablad skall ha en ny utformning och innehålla ytterligare information. Hjelmco har tagit fram nya säkerhetsdatablad som uppfyller de nya regelverken.

Under en övergångstid inkluderar de nya säkerhetsdata- bladen även äldre klassificeringar som gäller enligt svenska regelverk.

Med de nya säkerhetsdatabladen följer också att äldre skyltar utformade i enlighet med svenska regler skall bytas. Sådana skyltar återfinns bland annat på bränslecisterner.

De nya säkerhetsdatabladen kan laddas ned från det övre högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map