Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

8

Förändringar i bränsleskatter per den 1 jan 2024.

12 December 2023

Riksdagen har beslutat att generellt sänka bränsleskatterna för bensin från den 1 jan 2024 med 60 öre/liter. Detta påverkar även skatterna för flygbränsle. Förändringarna ser ut enligt nedan och våra bensinkunder tipsas om att överväga att flytta inte akuta bränsleinköp till efter årsskiftet. För de kunder som redan har lager av bränsle med den högre skattesatsen som gällt under år 2023 är det viktigt att känna till att informera sina kunder om att  i de fall skatt kan begäras tillbaka (exempelvis för skolflygning, bogsering, flygning för Frivilliga Flygkåren ) sådan begäran skall ske utifrån den skattesats som erlagts vid köpetillfället från Hjelmco Oil.  Detta kan verka något förvirrande - men så är regelverket. Samma regelverk gäller även för JET-A1 för vilken den totala skatten för 2024 ökar med 18,1 öre/liter jämfört med år 2023. 

Skattesatser från 1/1 2024: (inom parantes skattesatser för år 2023)

AVGAS 100 LL: energiskatt 3:61 kr/liter, koldioxidskatt 3:14 kr/liter, summa skatt 6:75 kr/liter. 

( energiskatt: 4:48 kr/liter, koldioxidskatt 2:87 kr/liter, summa skatt 7:35 kr/liter)

Hjelmco 91/96 UL®: energiskatt 2:61 kr/liter, koldioxidskatt 3:14 kr/liter, summa skatt 5:75 kr/liter.

(energiskatt: 3:48 kr/liter, koldioxidskatt 2:87 kr/liter, summa skatt 6:35 kr/liter)

JET-A1: energiskatt 2:074 kr/liter, koldioxidskatt 2:723 kr/liter, summa skatt 4:797 kr/liter.

(energiskatt 2:125 kr/liter, koldioxidskatt 2,491 kr/liter, summa skatt 4:616 kr/liter.)

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map