Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

18

Prisändringar per den 15 november 2023

14 November 2023

Per den 15 november sänker vi priset på våra bulkleveranser med 0:50 kr/liter. Prissänkningen avser Hjelmco AVGAS 91/96 UL® , AVGAS 100 LL samt för JET-A1.

----------------------------------------------------------------------------

Per den 1 november sänker vi priset på leveranserna från självtankningsanläggningarna på Säve och Bromma flygplatser med 1:50 kr/liter. Prissänkningen avser Hjelmco AVGAS 100 LL - då denna produkt inte prisjusterades per den 15 oktober.

Priset för JET-A1 är oförändrat sedan den 1 september 2023.

Aktuellt pris på Säve för 100 LL inkl. skatter via Visa/Mastercard är 33:45 kr/liter och på Bromma flygplats är priset för samma produkt 32:00 kr/liter via nyckelräkneverk. Vid användning av kontokort Visa/Mastercard utgår transaktionsavgifter till överföringsinstitut.

...............................................................................

Per den 15 oktober sänker vi priset på våra bulkleveranser med 2:00 kr/liter. Prissänkningen avser Hjelmco AVGAS 91/96 UL® samt AVGAS 100 LL.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map