Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

22

Prisförändringar per den 1 mars 2023.

01 March 2023

Per den 1 mars 2023 höjer vi våra priser på AVGAS 100 LL med 50 öre/liter och Hjelmco AVGAS 91/96UL® med 30 öre/liter. Priset på JET-A1 sänks med 95 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map