Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

23

Prisförändringar per den 1 maj 2023.

01 May 2023

Per den 1 maj 2023 höjer vi våra priser på AVGAS 100 LL med 1 krona/liter och Hjelmco AVGAS 91/96UL® med 1 krona/liter. Priset på JET-A1 sänks med 25 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map