Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Oroligheter på råvarumarknaderna

16 May 2022

Prisuppdatering: 16 maj 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 20/2022 i förhållande till vecka 19/2022.

........................................................


Prisuppdatering: 6 maj 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 19/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 26:95 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 28:95 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:90 kr/liter + eventuella skatter.

Leveransförmågan vad gäller flygbränslen och flygmotoroljor är mycket god.

..........................................................

Prisuppdatering: 2 maj 2022 

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 18/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 26:55 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 28:55 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Från den 1 maj 2022 sänks AVGAS och JET-A1 

skatterna med 1:45 öre/liter och är medräknat

i ovanstående priser. Se nedan notis från den 19 april.

Den tillfälliga skattesänkningen om 1:45 kr/liter 

gäller tom den 30 september 2022.

Från den 1 oktober 2022 gäller vad som är känt

idag skattesänkningen om 40 öre/liter som är 

beskriven tidigare (se nedan)

Ytterligare skattesänkningar är aviserade från

oppositionen - men omfattningen av dessa

är oklara. Det har framförts att Sverige hos 

EU skall begära en tillfällig eliminering av 

samtliga energiskatter.

........................................................

Prisuppdatering: 24 april 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 17/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 30 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Från den 1 maj 2022 sänks AVGAS och JET-A1 

skatterna med 40 öre/liter utifrån ovanstående

priser.

........................................................

Prisuppdatering: 19 april 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 16/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28 kr/liter inkl. skatter

Avgas 100 LL ˜ 30 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

........................................................

Prisuppdatering: 11 april 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 15/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28 kr/liter inkl. skatter

Avgas 100 LL ˜ 30 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.


Leveransförmågan vad gäller flygbränslen och flygmotoroljor är mycket god.


19 april 2022

Regeringen har i sin vårbudget föreslagit en temporär sänkning av bränsleskatterna med c:a 1:05 kr/liter både för bensin och för diesel att gälla perioden 1 juni till den 31 oktober 2022. Riksdagen har dock ännu inte beslutat något i denna fråga.

......................................

Riksdagen har fattat beslut om sänkning av skatterna för AVGAS  och för JET-A1 båda med 40 öre/liter (före moms) per den 1 maj 2022.

Det finns aviserat ytterligare sänkningar från de olika politiska blocken men inga beslut har ännu fattats av riksdagen.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mars 2022

Det torde inte ha undgått någon att priserna på oljeprodukter liksom värdet på den svenska valutan i förhållande till USA dollarn kraftigt förändrats sedan årsskiftet.

De dagliga förändringarna på de internationella råvarubörserna är omfattande vilket gör att de priser som Hjelmco sätter mot sina kunder endast kan reflekteras utifrån "dagspris" på leveransdagen.

De flesta av Hjelmco:s kunder har lager i bränslecisterner och det är viktigt att observera att man har rätt prissättning vid förbrukning av detta lager så att likviditet finnes den dag lagret skall fyllas på.

Vilka priser som gäller på marknaden blir således "flytande".

Under veckan 1-6 mars har vi hos våra konkurrenter noterat följande priser till kund från flygplatser i Mellansverige. AVGAS 100 LL säljs på flera platser till ett pris om c:a 31:30 kr/liter och blyfri AVGAS till priset c:a 27:20 kr/liter.

Priset på JET-A1 i Rotterdam vid köp av en full tankbåt har hittills under mars månad stigit med nästan 50 %.

Sedan årsskiftet har den svenska kronan förlorat i värde gentemot USA-dollarn med drygt 10 %.

På den positiva sidan finns att en skattesänkning för bensin om 50 öre/liter förväntas ske från den 1 maj 2022 samt att politiker för närvarande diskuterar ytterligare möjligheter att sänka fordonsbränsleskatterna. Historiskt sett har detta då även resulterat i sänkningar av skatterna för flygbränslen.

Vi rekommenderar våra kunder att notera risken att köpa in lager med dagens skattesats om riksdagen i närtid dramatiskt sänker skattesatserna. Man kan bli stående med bränsle med ett ogynnsamt bränslepris.

Vi vill också påminna om att våra transportkostnader utgår från att minst 75 % av cisternkapaciteten fylls upp vid varje leverans.

Utifrån vad vi vet idag kan tidigaste leverans ske i början av april månad. Vi kommer att uppdatera hemsidan fortlöpande.

Hjelmco Oil ser inga problem generellt vad avser tillgången till flygbränslen för våra egna kunder eftersom vi som enda bolag håller lager av flygbensin i Sverige.  

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map