Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

21

Oroligheter på råvarumarknaderna

01 December 2022

Prisuppdatering: 1 december 2022 och gäller tills vidare.

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Pga sjunkade oljepris har vi justerat ner priset på samtliga produkter.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 48/2022 och tills vidare till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 26:50 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 28:50 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 21 november 2022 och gäller tills vidare.

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 47/2022 i förhållande till priset under vecka 46/2022.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 47/2022 och tills vidare till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 30:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 15:00 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 14 november 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 46/2022 i förhållande till priset under vecka 45/2022.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 45/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 30:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 15:00 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 7 november 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 45/2022 i förhållande till priset under vecka 44/2022.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 44/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 30:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 15:00 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 1 november 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Kring månadsskiftet oktober/november sker en prishöjning med 2:05 kr/liter för både Hjelmco 91/96 UL och AVGAS 100 LL. Höjningen för JET-A1 blir 0:50 kr/liter.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 44/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 30:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 15:00 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 23 oktober 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 43/2022 i förhållande till priset under vecka 42/2022.

Vi rekommenderar våra kunder att notera diverse uttalanden som gjorts nyligen av politiska instanser vad avser ev. förändring av kommande beskattning av bränslen. En förändring av skatt kan endast beslutas av riksdagen och efter en proposition från den kommande nya regeringen.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 43/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 26:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 28:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 16 oktober 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 42/2022 i förhållande till priset under vecka 41/2022.

Vi rekommenderar våra kunder att notera diverse uttalanden som gjorts nyligen av politiska instanser vad avser ev. förändring av kommande beskattning av bränslen. En förändring av skatt kan endast beslutas av riksdagen och efter en proposition från den kommande nya regeringen.

Prisuppdatering: 9 oktober 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 41/2022 i förhållande till priset under vecka 40/2022.

Vi rekommenderar våra kunder att notera diverse uttalanden som gjorts nyligen av politiska instanser vad avser ev. förändring av kommande beskattning av bränslen. En förändring av skatt kan endast beslutas av riksdagen.

Prisuppdatering: 1 oktober 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 40/2022 i förhållande till priset under vecka 39/2022 förutom vad som beslutats i riksdagen avseende en återgång till högre energiskattesatser.

Följande skattesatser gäller från den 1 oktober 2022.

Hjelmco AVGAS 91/96 UL oblyad flygbensin 3:82 kr/liter i energiskatt och 2:64 kr/liter i koldioxidskatt , summa 6:46 kr/liter.

Hjelmco AVGAS 100 LL 4:72 kr/liter i energiskatt och 2:64 kr/liter i koldioxidskatt, summa 7:36 kr/liter.

Hjelmco JET-A1 2:601 kr/liter i energiskatt och 2:292 kr/liter i koldioxidskatt, summa 4:893 kr/liter.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 40/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 26:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 28:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 24 september 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 39/2022 i förhållande till priset under vecka 38/2022.

Vi rekommenderar våra kunder att notera diverse uttalanden som gjorts nyligen av politiska instanser vad avser ev. förändring av kommande beskattning av bränslen. En förändring av skatt kan endast beslutas av riksdagen.

Prisuppdatering: 18 september 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 38/2022 i förhållande till priset under vecka 37/2022.

Vi rekommenderar våra kunder att notera diverse uttalanden som gjorts nyligen av politiska instanser vad avser ev. förändring av kommande beskattning av bränslen.

Prisuppdatering: 11 september 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 37/2022 i förhållande till priset per den 1 sept. 2022.

Rättelse per den 9 september 2022

Skattehöjningen per den 1 oktober blir 1.05 kr/liter exkl. moms/liter.

Vi beklagar den tidigare felaktiga uppgiften 1.45 kr/liter - se nedan i grönt avseende uppdateringen den 1 september 2022.

Prisuppdatering: 1 september 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Per den 1 september 2022 sänks priserna för AVGAS 100 LL med 1:60 kr/liter,  Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 1:60 kr/liter. Priset för JET-A1 är oförändrat.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 36/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 25:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 27:50 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Vi vill uppmärksamma våra kunder på att de uppgifter som f.n. finns till hands innebär att en återgång till ordinarie skattesatser sker per den 1 oktober 2022. Detta medför  en skattehöjning om 1.45 kr exkl. moms/liter för AVGAS och JET-A1.

Se även prisuppdateringen per den 2 maj 2022 (nedan)

Prisuppdatering: 22 augusti 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 34/2022 i förhållande till vecka 33/2022.

Prisuppdatering: 14 augusti 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 33/2022 i förhållande till vecka 32/2022.

Prisuppdatering: 6 augusti 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Från den 8 augusti 2022 sänks priserna för AVGAS 100 LL med 0:45 kr/liter,  Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 0:45 kr/liter. Priset för JET-A1 är oförändrat.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 32/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 26:50 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 29:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 1 augusti 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Från den 1augusti 2022 sänks priserna för AVGAS 100 LL med 0:55 kr/liter,  Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 0:95 kr/liter. Priset för JET-A1 är oförändrat.

Dessa prissänkningar är utöver de som genomfördes den 11 juli  för AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 0:90 kr/liter och för JET-A1 med 1.50 kr/liter.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 31/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 27:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 29:50 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 24 juli 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 30/2022 i förhållande till vecka 29/2022.

Prisuppdatering: 17 juli 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 29/2022 i förhållande till vecka 28/2022.

Prisuppdatering: 10 juli 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Från den 11 juli 2022 sänks priserna för AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 0:90 kr/liter och för JET-A1 med 1.50 kr/liter.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 28/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 30:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 3 juli 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 27/2022 i förhållande till vecka 26/2022 trots att vi noterat större prishöjningar hos en konkurrent.

Prisuppdatering: 26 juni 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 26/2022 i förhållande till vecka 25/2022.

Prisuppdatering: 17 juni 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Med omedelbar verkan sänks priserna för AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 0:90 kr/liter.

Ingen förändring sker på JET-A1.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 25/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 29:00 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 31:00 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 15:95 kr/liter + eventuella skatter.

Prisuppdatering: 13 juni 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 24/2022 i förhållande till vecka 23/2022.

Prisuppdatering: 3 juni 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats.  Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Med omedelbar verkan höjs tyvärr priserna för AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 2:95 kr/liter samt JET-A1 med 1:05 kr/liter.

Prishöjningen är i linje med vad som redan skett hos våra konkurrenter.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 23/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 29:90 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 31:90 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 15:95 kr/liter + eventuella skatter.

En jämförelse kan göras med bilbensin som under perioden 1 maj - 2 juni 2022 stigit med 4:-- kr/liter (3:20 kr/liter exkl. moms) och diesel som under samma period stigit med 1:15 kr/liter (0:92 kr/liter exkl.moms). Källa:  https://tanka.se/prishistorik

Större delen av Hjelmco:s kunder har under maj månad erbjudits och fyllt upp sina cisterner till det lägre priset som gällt före den 3 juni.

Prisuppdatering: 31 maj 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

EU har beslutat att stoppa import av rysk olja förutom till vissa länder i Centraleuropa. Man avser fasa ut råoljan under en period om 6 månader och raffinerade produkter som bensin, diesel och dess komponenter under en period om 8 månader. Priserna på de internationella marknaderna har dock redan börjat röra sig uppåt.  

Vi bedömer att en prisförändring av våra produkter torde ske under vecka 23/2022 i förhållande till vecka 22/2022.

Prisuppdatering: 30 maj 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 22/2022 i förhållande till vecka 21/2022.

Prisuppdatering: 22 maj 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 21/2022 i förhållande till vecka 20/2022.

Prisuppdatering: 16 maj 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer att ingen prisförändring behöver ske under vecka 20/2022 i förhållande till vecka 19/2022.

........................................................

Prisuppdatering: 6 maj 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 19/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 26:95 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 28:95 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:90 kr/liter + eventuella skatter.

Leveransförmågan vad gäller flygbränslen och flygmotoroljor är mycket god.

..........................................................

Prisuppdatering: 2 maj 2022 

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 18/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 26:55 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 28:55 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Från den 1 maj 2022 sänks AVGAS och JET-A1 

skatterna med 1:45 öre/liter och är medräknat

i ovanstående priser. Se nedan notis från den 19 april.

Den tillfälliga skattesänkningen om 1:45 kr/liter 

gäller tom den 30 september 2022.

Från den 1 oktober 2022 gäller vad som är känt

idag skattesänkningen om 40 öre/liter som är 

beskriven tidigare (se nedan)

Ytterligare skattesänkningar är aviserade från

oppositionen - men omfattningen av dessa

är oklara. Det har framförts att Sverige hos 

EU skall begära en tillfällig eliminering av 

samtliga energiskatter.

........................................................

Prisuppdatering: 24 april 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 17/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28 kr/liter inkl. skatter 

Avgas 100 LL ˜ 30 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

Från den 1 maj 2022 sänks AVGAS och JET-A1 

skatterna med 40 öre/liter utifrån ovanstående

priser.

........................................................

Prisuppdatering: 19 april 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 16/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28 kr/liter inkl. skatter

Avgas 100 LL ˜ 30 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.

........................................................

Prisuppdatering: 11 april 2022

Dagspris gäller som tidigare aviserats, vid leverans. Var vänlig efterfråga från vårt orderkontor i Västerås inför leverans.

Vi bedömer ett c:a pris under vecka 15/2022 till

Hjelmco 91/96 UL ˜ 28 kr/liter inkl. skatter

Avgas 100 LL ˜ 30 kr/liter inkl. skatter.

JET-A1 ˜ 14:50 kr/liter + eventuella skatter.


Leveransförmågan vad gäller flygbränslen och flygmotoroljor är mycket god.

19 april 2022

Regeringen har i sin vårbudget föreslagit en temporär sänkning av bränsleskatterna med c:a 1:05 kr/liter både för bensin och för diesel att gälla perioden 1 juni till den 31 oktober 2022. Riksdagen har dock ännu inte beslutat något i denna fråga.

......................................

Riksdagen har fattat beslut om sänkning av skatterna för AVGAS  och för JET-A1 båda med 40 öre/liter (före moms) per den 1 maj 2022.

Det finns aviserat ytterligare sänkningar från de olika politiska blocken men inga beslut har ännu fattats av riksdagen.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mars 2022

Det torde inte ha undgått någon att priserna på oljeprodukter liksom värdet på den svenska valutan i förhållande till USA dollarn kraftigt förändrats sedan årsskiftet.

De dagliga förändringarna på de internationella råvarubörserna är omfattande vilket gör att de priser som Hjelmco sätter mot sina kunder endast kan reflekteras utifrån "dagspris" på leveransdagen.

De flesta av Hjelmco:s kunder har lager i bränslecisterner och det är viktigt att observera att man har rätt prissättning vid förbrukning av detta lager så att likviditet finnes den dag lagret skall fyllas på.

Vilka priser som gäller på marknaden blir således "flytande".

Under veckan 1-6 mars har vi hos våra konkurrenter noterat följande priser till kund från flygplatser i Mellansverige. AVGAS 100 LL säljs på flera platser till ett pris om c:a 31:30 kr/liter och blyfri AVGAS till priset c:a 27:20 kr/liter.

Priset på JET-A1 i Rotterdam vid köp av en full tankbåt har hittills under mars månad stigit med nästan 50 %.

Sedan årsskiftet har den svenska kronan förlorat i värde gentemot USA-dollarn med drygt 10 %.

På den positiva sidan finns att en skattesänkning för bensin om 50 öre/liter förväntas ske från den 1 maj 2022 samt att politiker för närvarande diskuterar ytterligare möjligheter att sänka fordonsbränsleskatterna. Historiskt sett har detta då även resulterat i sänkningar av skatterna för flygbränslen.

Vi rekommenderar våra kunder att notera risken att köpa in lager med dagens skattesats om riksdagen i närtid dramatiskt sänker skattesatserna. Man kan bli stående med bränsle med ett ogynnsamt bränslepris.

Vi vill också påminna om att våra transportkostnader utgår från att minst 75 % av cisternkapaciteten fylls upp vid varje leverans.

Utifrån vad vi vet idag kan tidigaste leverans ske i början av april månad. Vi kommer att uppdatera hemsidan fortlöpande.

Hjelmco Oil ser inga problem generellt vad avser tillgången till flygbränslen för våra egna kunder eftersom vi som enda bolag håller lager av flygbensin i Sverige.  

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map