Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

21

Nordvästra Skånes Flygklubb i Höganäs får en ny tankstation för JET-A1 av Hjelmco

13 July 2021

Hjelmco Oil AB gratulerar Nordvästra Skånes Flygklubb i Höganäs och Höganäs flygplats till den nya tankstationen för JET-A1.

Tankanläggningen är på 10.000 liter med extra lång slang, höghastighetspump och är särskilt lämpad för leveranser till helikoptrar tillhörande Sjöfartsverket, Ambulansflygbolag, Polisen och Försvarsmakten.

Höganäs flygplats ligger strategiskt placerad på Kullahalvön med närhet till Öresund, Skälderviken, Laholmsbukten och Kattegatt.

I takt med att flera trafikflygplatser numera endast har öppet under tid då reguljärt flyg trafikerar dessa kan Höganäs flygplats vilken i praktiken är öppen H24/7 bidraga till att säkerställa drivmedelsförsörjningen för samhällsviktigt flyg.

Nordvästra Skånes Flygklubb gör här en förnämlig samhällsinsats och med frivilliga insatser!

På bilden nedan ses Sjöfartsverkets helikopter vid den nya tankstationen till höger.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map