Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

Krav införs på obligatorisk inblandning av biokomponent i JET-A1

01 July 2021

Sveriges riksdag har beslutat om att plikt om reducering av utsläpp av koldioxid skall införas på flygbränslet JET-A1 från och med den 1 juli 2021.

Eftersom biokomponenter för JET-A1 är en bristvara kommer det inte vara någon garanti för att just en enskild leverans kommer innehålla biokomponenter utan regelverket är så utformat att biokomponentinnehållet enligt lag skall tillgodoses på årsbasis. Maximal tillåten  inblandning av biokomponenter i JET-A1 är f.n. 50 % så detta kan  medföra att just en enskild tillverkningssats (batch) kan tillgodose ett helt års krav på inblandning av biokomponenter. Om inbland- ningskravet inte kan tillgodoses måste bränsleleverantören betala en straffavgift om 6 kr per kilo utsläppt koldioxid. Ett kg JET-A1 beräknas släppa ut 3,15 kg koldioxid så i slutändan vid ett utopiskt ? krav på 100 % bioinnehåll vilket inte tillgodoses av bränsleleverantören kan straffavgiften bli 18:90 kr/kg per förbrukad JET-A1. Vid en densitet om 0,8 kg/liter kan straffavgiften då bli 15:12 kr/liter JET-A1. Avgiften utgår som tillägg till eventuella bränsleskatter som för JET-A1 under år 2021 är 2,962 kr/liter i koldioxidskatt och 5,224 kr/liter i energiskatt. Någon reducering av koldioxidskatten på grund av kravet på bioinblandning är inte aviserad från myndigheterna.

Kravet på inblandning, under år 2021 med 0,8 % stegras för varje efterföljande år och skall år 2030 uppgå till 27 %.

Sverige är ett av de första länderna i världen med denna typ av avgift och det är f.n. oklart om det går att uppbringa den mängd av biokomponenter för JET-A1 som kommer att erfordras för uppnå reduceringskravet.

Någon straffavgift uppkommer inte om fastlagda inblandningskrav tillgodoses. I stället påverkas därvid bränsleleverantörens kostnad för själva bränslet eftersom en biokomponent till JET-A1 f.n. är minst dubbelt så dyr som själva det fossila JET-A1 bränslet. Men som nämnt är det inte säkert att själva biokomponenterna för JET-A1 går att uppbringa.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map