Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Viktig information angående filtrering av JET-A1

20 November 2020

Flygfotogen eller JET-A1 som produkten betecknas i Sverige har andra egenskaper än flygbensin. Flygbensin kan inte blanda sig med vatten - det kan däremot flygfotogen. Under de drygt 70 år som flygfotogen använts har detta utgjort en utmaning som ex.vis ställt krav på extremt noggrann dränering av kondensvatten i drivmedelssystem, vattendragning i filter och vattenabsorption i filter.

Vattenabsorption i filter sker ungefär på samma sätt som i en "blöja" där ett kemiskt ämne suger upp vattnet. Moderna absorptionsfilter fungerar även på så sätt att när "blöjan" inte längre kan suga upp mer vatten så spärras fortsatt utflöde - allt med syftet att förhindra att vatten kommer in i ett luftfartygs tankar. Denna typ av filter har populärt kallats "polisfilter" eller monitorfilter.

På senare tid har noterats att filter för vattenabsorption när de inte längre kan suga upp mer vatten, samtidigt som filtret utsätts för pumptryck kan gå sönder och det kemiska ämnet som skall hålla vattnet har följt med bränslet ända till flygplanstank.

Ett arbete pågår nu inom flygbränslebranschen att rätta till detta problem och som berör hela världen.

Eftersom problemet vanligtvis enbart berör flygfotogen eller JET-A1 är detta en fråga främst för det tunga flyget med jet-motorer - men även jet-helikoptrar, små turbo-prop maskiner och flygplan som använder dieselmotorer berörs i de fall bränslehantering sker via vattenabsorberande filter.

Vattenabsorberande filter skall nu enligt beslut från luftfartsmyndigheter utgå och ersättas med andra system. För Hjelmco Oil:s kunder innebär detta vanligtvis att filterinsatser av absorberande typ (ofta med koden FGO-xxx) ersätts med filter som endast separerar vattnet från bränslet. Vattnet lägger sig vid separation därvid i botten på bränslefiltrets kopp och dräneras/flushas därefter manuellt ut via en kran och under pumptryck.

Det är fortfarande tillåtet att använda vattenabsorberande filter tom 1 juli 2023 enligt den s.k. JIG gruppen.

Samtliga användare av JET-A1 ombedes noggrant ta del av EASA:s SIB 2018-10-R1 och JIG bulletin 132 och följa angivna rekommendationer och i fall av frågor vända sig till sin CAMO.

Berörda dokument återfinns nedan.

Vattenabsorberande filter EASA_SIB_2018_10_R1

JIG Bulletin-132-eliminering av vattenabsorberande filter


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map