Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

13

Prisförändringar per den 1 aug. 2020

01 August 2020

Per den 1 aug. 2020 sänker vi priset för Hjelmco JET-A1 med 50 öre/liter. Prisförändringen omfattar ej Bromma flygplats.

Pris för Hjelmco AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL är oförändrade.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map