Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

1

Sturups flygklubb får en ny tankstation med Hjelmco AVGAS 91/96 UL

11 July 2020

Hjelmco Oil AB gratulerar Sturups Flygklubb på Sturup flygplats till den nya tankstationen om 10.000 liter med nyckelräkneverk och oblyad Hjelmco AVGAS 91/96 UL. Tankstationen är placerad bredvid flygklubbens hangar. 

Uppskattat är att klubbmedlemmar och flyglärare enklare kan planera sin verksamhet. Miljövinsterna är också omfattande att flyga på oblyad flygakylatbensin och slippa kilometerlånga taxningar till att tanka blyad flygbensin vid tankningsplatta nära bana 11 på Sturup.

Den nya tankstationen är ett resultat av ett fint samarbete mellan Hjelmco Oil AB och flygklubbens ordförande Ulf Strömbeck, kassör Mats Persson samt skolchefen Mikael Sörensson.

På bilden nedan syns Hjelmco:s tankbil fylla Hjelmco AVGAS 91/96 UL på den nya anläggningen.
heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map