Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

27

Underlag för årsunderhåll av tankanläggningar

13 May 2020

Till våra depåkunder har vi separat sänt ut information om årsunderhåll av tankanläggningar.

Högst uppe till höger finns aktuella handlingar för nedladdning.

Handlingarna omfattas av copyright och kan endast öppnas med ett "password".

Password framgår av informationen som har postats i särskilt brev.

Brevet inkluderar även tillsynsetikett som skall fästas på cistern efter utförda åtgärder.

Senaste datum för inrapportering av utfört årsunderhåll är den 15 augusti 2020. 

Vid nedladdning efter den 15 augusti fungerar ej i brev angivet "password" utan nytt password måste beställas från Hjelmco, tel 08-6269386.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map