Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

3

Prisförändringar per den 1 maj 2020

01 May 2020

Per den 1 maj 2020 sänker Hjelmco priserna för samtliga AVGAS sorter med 40 öre/liter och för JET-A1 med 60 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map