Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

28

Bränslestölder på flygplatser

05 October 2019

Tidningen Barometern i Kalmar larmar i en artikel den 4 oktober 2019 om nästan en fördubbling av bränslestölder i Kalmar län under september månad 2019 jämfört med år 2018.

Stölder sker både av diesel och bensin och tjuvarna drar sig inte för att exempelvis borra hål i cistern för att på så sätt komma åt bränslet.

Hjelmco Oil vill klargöra att stöld eller försök till stöld av flygbränsle med åverkan på flygbränsleanläggning ofta innebär ett "sabotage på lufttransportanläggning". Sabotage eller försök till sabotage mot lufttransportanläggning innebär obligatorisk skyldighet för polismyndighet att göra brottsplatsundersökning. Straff för den som begår dessa brott är i normfallet fängelse.

Om kund till Hjelmco råkar ut för bränslestöld av flyg-  bränsle rekommenderas att tydligt beskriva ovanstående vid polisanmälan.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map