Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

11

Prisförändringar per den 1 augusti 2019

01 August 2019

På grund av försämrat värde på den svenska valutan i förhållande till USA-dollarn och ökade råvarukostnader höjs priset på Hjelmco AVGAS 100 LL och Hjelmco AVGAS 91/96UL med 60 öre/liter från den 1 augusti 2019.

Samtidigt höjs priset på Hjelmco JET-A1 med 30 öre/liter.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map