Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

23

Hjelmco säkrar tillgång till kolvmotorolja för hela år 2020

04 April 2020

Vem kan flyga utan flygmotorolja? 

Glädjande nyhet för Hjelmco:s kunder.

Vi säkrat och har i förråd i Västerås kolvmotorolja täckande hela 2020 års förbrukning, baserat på förbrukningen år 2019.

Oljeprislistan från 2019-06-01 är oförändrad.

Prislistan framgår som PDF uppe i högra hörnet.

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map