Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

10

LRF lyfter fram det ideella brandbevakningsflyget i remissvar

15 May 2019

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) lyfter i sitt remissvar på "Skogsbränderna 2018 (SOU 2019:7) till Justitiedepartement fram behovet av en fungerande infrastruktur för det ideella brandbevakningsflyget som i huvudsak sker genom flygklubbar och FFK.

Som exempel nämner LRF tillgången till utbildade och vältränade piloter, liksom flygfält/flygplatser och dess flygbränsleanläggningar.

LRF lyfter också fram de höga kostnader som är förbundna med att ta och bibehålla flygcertifikat samt drifta klubbflygfält och flygplatser.

Ett utdrag ur LRF:s remissvar följer nedan. Det kompletta remissvaret återfinns som pdf längst upp till höger.

"En del i tidig upptäck, som nämns i utredningen, är brandbevakningsflyg. Denna flygning genomförs på länsstyrelsernas uppdrag av frivilliga genom olika flyg­klubbar. Verksamheten behöver uppmärksammas bättre då antalet allmänflygare minskar och de flyger allt färre timmar. Brandbevakning kräver piloter i god flygtrim och som spanare ska man vara utbildad på att kunna navigera och sköta Rakelradion för att kommunicera med SOS Alarm och insatsledaren på marken. Nedläggning av flygplatser och dyra avgifter gör det svårt att upprätthålla kom­petensen. Tillgång till flygrelaterad infrastruktur med landningsmöjligheter och bränsledepåer är viktigt inte bara för brandflygsbevakning utan även för flygplan för släckning. Detta förhållande behöver uppmärksammas. När regionala flyg­platser läggs ner försvinner infrastrukturen i form av banor och bränsle, piloter och flygplan. Det gör att flygklubbar försvinner och de som vill lära sig flyga har svårt att utbilda sig, vilket är negativt för brandflygsbevakningen. Dessutom, om denna infrastruktur saknas hjälper varken tillgång till svenska eller utländska flygplan eller helikoptrar för brandbekämpning. Sveriges förmåga att kunna ta emot hjälp avtar. Regionala flygplatser behöver ses som en del i grundläggande krisberedskap."

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map