Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

20

Prisförändringar per 19 dec och 31 dec 2018

18 December 2018

Sjunkande världsmarknadspriser på råolja gör att vi per den 19 dec 2018 fortsätter att sänka priset på Hjelmco AVGAS 100LL och Hjelmco AVGAS 91/96 UL med 50 öre/liter. Vi har tidigare den 15 nov 2018 sänkt 100 LL med 60 öre/liter och 91/96UL med 80 öre/liter.

Priset för JET-A1 sänks samtidigt per den 19 dec 2018  med 1:- kr/liter.

Tyvärr så höjs skatterna den 1 jan 2019, med 30 öre/liter  för AVGAS 100 LL, med 26 öre/liter för Hjelmco AVGAS 91/96 UL och för JET-A1 med 20,3 öre/liter.

Hjelmco får ofta frågan om vad som händer med oljepriserna. Det är svårt att "sia" om framtiden, men OPEC har kommit överens om produktionsbegränsningar av råolja och avser införa dessa under slutet av jan. månad 2019. Det är dock oklart om detta får någon effekt eftersom världens största producent av råolja numera är USA och de förordar låga oljepriser. Stora mängder råolja är också "låsta" i lager och i produktionskapacitet i centrala USA på grund av bristande kapacitet i pipe-lines. Denna inlåsta mängd av råolja erbjuds f.n. till c:a 20 % lägre pris än råolja från Nordsjön för att kompensera för högre transportkostnader. Problemet med bristande kapacitet i pipe-lines i USA förväntas bli lösta under första halvåret 2019.


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map