Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

4

Hjelmco Oil gratulerar helikopterföretag

19 July 2018

Hjelmco Oil gratulerar Scandinavian Österberg Helikopter Center AB i Västerås till den nya flyttbara JET-A1 bränsledepån för helikoptrar.

Depån rymmer 3.000 liter flygfotogen och har dubbelt skydd i form av cistern och miljölåda. Pumpen drivs med en portabel 220V enfas generator alternativt med vanlig växelström från elnätet. Depån kan utrustas med vagn som kan dragas  medelst vanlig krok för bilsläpkärra eller traktorkrok. Anläggningen kan praktiskt användas som tillfällig bränsledepå vid bl.a. bekämpning av skogsbrand och transporteras då ut till brandbekämpningsområdet med lastbil.

Flyttbar helikopterdrivmedelsdepå JET-1A1

heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map