Knowledge data base / Kunskapsbanken (English & Swedish)

25

Vad händer med svenska kronan?

01 May 2018

Bränslepriset till våra kunder styrs till stora delar av värdet på svenska kronan i förhållande till USA-dollarn och priserna på olika oljekomponenter som ingår i JET-A1 och AVGAS.

Under några månader har priset på USA-dollarn gått från c:a 7:80 till 8:80 kronor. Se nedan graf.

Det finns all anledning att som konsument att hålla ett öga på värdet på USA-dollarn. (den gula grafen)


heading icon

Contact

heading icon

Fueling locations

heading icon

Current events / Nyheter


Du you have questions or comments? Click here to contact us!

small map